ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2007

ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು

ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ನೆನಪುಗಳ
ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ ಹೊರಡುವೆ ನಾನು .

ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ನೆನಪಿನ ಸಸಿಗೆ
ಮಡಿ ಕಟ್ಟುವೆ ನಾನು !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: