ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2007

ಅಕ್ಷರವೇ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ

ಸಂಖ್ಯೆ ಗಿಂತ
ಅಕ್ಷರವೇ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ ,
ವಾಸ್ತವವ ಘೋಷಿಸಿ ದಿಗಿಲುಗೊಳಿಸಿದರೆ,

ಅಕ್ಷರ ಸನಿಹ ಕರೆದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದೆ !

I Prefer Arts to Commerce !!

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Channabasava Mylapur, Turvihal ಹೇಳಿದರು...

Tumba chennagide, keep writing, good luck.