ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2007

ಬದುಕು

ಬದುಕು,
ಅರೆತೆರೆದ ಕಣ್ಣು,
ಹೊಯ್ದಾಡುವ ದೀಪ,
ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ !


ಬದುಕು,
ಮರುಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಚಿಗುರಿನ ಮೆರುಗು,
ಕಡಲ ನಡುವಿನ ಹಡಗು,
ಕಂಡೂ ಕಾಣದ ಕತ್ತಲ ದಂಡೆ !


ಬದುಕು,
ಹಳತಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡಕ,
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಿಚಿತ್ತ ಉಂಗುರ,
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಉಳಿದ ಬಂಗಾರದಂತ ಪುಸ್ತಕ !


ಬದುಕು,
ತುಟಿಯ ತುದಿಯ ಹಾಡು,
ಅರ್ಥವಾಗದ ಕವಿತೆ,
ವೃತ್ತವಾಗಲು ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ವಾದ ರೀತಿ !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: