ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2007

ನೆನಪುಗಳು

ಹನಿಗೂಡಿ ಕಡಲಾಗದೆ
ಮನದ ನೆಲಕೆ ಹಸಿರು ತಂದ ವು.

ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಇಬ್ಬನಿ ಯಾಗದೆ
ಮನದ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆಯ ಹೊಳಪು ತಂದ ವು.

ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗೆ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟದೆ
ಮನದ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆನೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ವು.

ಮಾತು ಗಳಂತೆ ಮರೆತು ಕರಗದೆ
ಮನದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕವಿತೆಯಂತೆ ನಿಂತ ವು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: