ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2007

ಕವಿತೆ ಎಂಬ ಮನೆ

'ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವೆ ಕವನ '?
ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಕೇಳಿದಳು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ.

'ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೇ
ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಟ ಆಡಲು ಕೂಡುವೆ,
ಕವಿತೆ ಎಂಬ ಮನೆ ಸಿದ್ದ'
ಅಂದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: