ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2007

ನಿರಾಳ

ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾವಗಳು
ಬಸಿರು ತುಂಬಿದ
ಕಾರ್ಮೋಡ ಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಅಕ್ಷರದ ಹನಿಯಾಗಿ
ಕವಿತೆಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ
ನಿರಾಳ ವಾದವು.