ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2007

ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಗುರು

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ
ನೋವಿನ ಮರ ಉರುಳಿದರೆ,
ಬದುಕಿನಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಗುರು
ಹುಟ್ಟಿದೆ !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: