ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2007

ಬೆವರ ಮುತ್ತಿನ ಸಾಲು

ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆನಿಸಿತು ನನಗೆ
ಅವಳ ಮೊಗದ ಚೆಲುವನು.

ನನ್ನ ತಬ್ಬಿ ನಾಚಿ ನೀರಾದಳು ಹುಡುಗಿ ,

ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೀಗ
ಬೆವರ ಮುತ್ತಿನ ಸಾಲು !

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: