ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2007

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ,
ಕತ್ತಲ ಕಡಲ ಮೇಲೆ
ಬೆಳಗಿದ ಹಣತೆ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ,
ಬದುಕಿನ ಬೇಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದ ಮಳೆ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ,
ಎದೆಯ ಮೌನದೊಳಗೆ
ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಗಾನ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ,
ಬಾಳ ಬರಡಿನ ಮೇಲೆ
ಹರಿದ ತೊರೆ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ,
ಹಗಲು ಹಾಡುಗಳ ನಡುವೆ
ರಾತ್ರಿ ಮೌನ ರಾಗ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: