ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2007

ಅವಳಿಲ್ಲ !!

ಅವಳಿರುವಾಗ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳ
ಒಡವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಎದೆಯಿಂದ ಕವಿತೆಗಳನೆಲ್ಲ
ಬಸಿದು ತಂದಿರುವೆ.

ಕವಿತೆಗಳ ಒಡವೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ
ಅವಳಿಲ್ಲ !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: