ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2007

ಕನಸು ಮುತ್ತಾದಾಗ

ಇರುಳಿನಲಿ
ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಗಳೆರಡು
ಕನಸುಗಳ ಕಾವಲು ಕಾದವು.


ಬೆಳಕು ಹರಿವ ಹೊತ್ತಿಗೆ
ಕನಸುಗಳು ಮುತ್ತುಗಳಾಗಿ ಹೊಳೆದು
ಕಣ್ಣಿಂದ ಉರುಳಿದವು !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: