ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2007

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನನ್ನ
ಎಳೆದುಕೊ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ,

ಚಾದರಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿರುವೆ
ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: