ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2007

ಮನದ ಮೊಬೈಲು !

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನದ ಮೊಬೈಲುಗಳ ನಡುವೆ
ಸ್ವಿಚ್ದ್ ಆಫ್,ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಗಳ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ !

ನಾನು ಅವಳ ನೆನೆದರೆ
ಅವಳ ಮನದಲಿ ರಿಂಗನ

ಅವಳು ನನ್ನ ನೆನೆದರೆ
ನನ್ನ ಮನದಲಿ ರಿಂಗನ !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: