ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2007

ಕವಿ ಮನಸು

ಮೊಗೆದರೆ ಮುಗಿಯದ,
ಬತ್ತಿ ಬರಿದಾಗದ
ನಿರಂತರ ಒರತೆ
ನನ್ನ ಕವಿ ಮನಸು !

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: